Kurslederkurs i Tromsø

Dette arrangementet er over!

Endelig har du muligheten for å bli kursleder som kan arrangere turlederkurs! For både vi og DNT ønsker enda flere turledere i nord og satser derfor hardt på kompetanseheving. Helga 21. til 23. februar kan du kvalifisere deg til kursleder og bidra til å utdanne flere turledere i ditt lokallag.

DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset jobber vi med kurslederrollen og du får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs. Ved bestått kurs får du godkjenning som DNT-kursleder og kan holde turlederkurs.

Overordnet mål for kurset:
Gjøre alle som deltar til gode DNT kursledere!

Målgruppe:
Deltakere på DNT kurslederkurs rekrutteres blant aktive turledere i DNTs medlemsforeninger, og skal ha god kompetanse, bred erfaring og særskilt interesse og forutsetninger for å lede turlederkurs. 

Pris:
750 kroner ,- (refunderes etter avtale med egen medlemsforening). Denne inkluderer alt av mat på kurset

NB! Reise og overnatting må ordnes og dekkes selv.

Opptakskrav:
godkjent turleder, minimum sommerturleder

 • aktiv turleder i DNT
 • har ledet ulike turer i DNTs medlemsforeninger og kan vise til lang erfaring/formell kompetanse innen friluftsliv
 • anbefalt av en av DNTs medlemsforeninger
 • vise til pedagogisk erfaring/erfaring innen formidling

NB! Deltakere fra Nord-Norge har førsteprioritet. Ved eventuelle ledige plasser etter 1. februar kan deltakere sørfra tas opp :)

Kurssted og tid
Turlagskontoret i Tromsø her fra fredag kl. 18:00 til søndag kl 16:00. Ta med kompass, klær og sko for å være noe ute, men skiutstyr er ikke nødvendig.

Påmelding, betaling og søknad
Søknad sendes inn elektronisk via dette søknadsskjemaet. Anbefaling fra lokalforening sendes som vedlegg på e-post til mia.kulseng@dnt.no. Opptaket er fortløpende, så tilreisende kan bestille billett og overnatting raskest mulig. Ved opptak sendes e-post med kontonummer for innbetaling av deltakeravgift. Det er ei ukes betalingsfrist og plassen er først bekreftet når innbetalingen er registrert.

Læringsmål for kurset
Hovedtema for denne modulen er kurslederrollen, og etter endt kurs skal deltakerne kunne vise: 

 • evne til formidling på en troverdig, forståelig og tydelig måte
 • didaktisk kompetanse og forståelse av veiledning som metode
 • evne til å kommunisere med og til ei gruppe
 • evne til å bidra i en gruppe balansert med evnen til å la andre slippe til
 • ydmykhet og evne til selvinnsikt
 • fokus på og god forståelse av sikkerhet på tur og risikovurdering av aktiviteter i DNT
 • god forståelse av DNTs verdier og krav til turledere og turlederkurs

Det forutsettes på bakgrunn av opptakskravene at deltakeren har friluftslivsfaglige kunnskaper og ferdigheter for å kunne bekle kurslederrollen. Kursets form vil ikke gi grunnlag for å følge opp dette i særlig grad og dette vektlegges derfor ikke i evalueringen. Det vil likevel gis tilbakemelding på dette dersom det kommer frem noe som ikke er som det skal. Vi presiserer at søkere må anbefales fra den aktuelle medlemsforeningen og at disse må gjøre en vurdering av søkerens friluftsfaglige bakgrunn og turledererfaring.

Arbeidsform
Vi veksler mellom korte presentasjoner fra kursledelsen og deltakerne, gruppeoppgaver og refleksjon over kurslederrollen individuelt og i gruppe. Alle som deltar på kurset må være aktive bidragsytere. Deltakerne må sette av tid til en del forarbeid stipulert til tolv timer i form av lesing og å forberede stoff som skal presenteres underveis. I forkant bør innholdet i turlederboka du allerede har repeteres og i tillegg lese dette som du får tilgang til digitalt etter opptak: Håndbok for kursledere og én til til to korte fagtekster på engelsk om veilederrollen innen friluftsliv.

Vurdering
Ved slutten av kurset vil deltakerne bli vurdert til godkjent/ ikke godkjent. Det er kurslederne som gjør denne vurderingen ut fra læringsmålene for kurset og helheten i kurslederrollen.

Kurslitteratur

 • Turlederboka, Den Norske Turistforeningen.
 • Håndbok for kursledere og kursarrangører, DNT Norske Turistforening (2015).
 • To fagtekster om veilederrollen i friluftsliv distribuert digitalt til deltakerne ved opptak.

Kursholder er Håvard Engen fra Trondhjems Turistforening, sammen med Harald Faste Aas fra Troms Turlag 

Kurslederkurs i Tromsø

Endelig har du muligheten for å bli kursleder som kan arrangere turlederkurs! For både vi og DNT ønsker enda flere turledere i nord og satser derfor hardt på kompetanseheving. Helga 21. ...

Kontaktinformasjon:

Turledere:

 • Harald Faste Aas
 • Håvard Engen