MEDLEMSBLADET "I HYTT & VÆR"

Medlemsbladet til Fjellsportgruppa heter "i Hytt & Vær". Dette utkommer to ganger i året og sendes ut til de betalende medlemmene i TTF. Bladet inneholder blant annet referat og bilder fra turene, samt andre faste spalter.

Enhver som har lyst til å bidra til bladet er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi tar blant annet gjerne imot bilder til bruk i bladet, men også skriftlige innslag. Bladet ønskes å holdes internt i gruppa og blir foreløpig ikke publisert elektronisk.

Redaksjonen består av Nina Lundberg