MEDLEMSBLADET "I HYTT & VÆR"

Medlemsbladet til Fjellsportgruppa heter "i Hytt & Vær". Dette utkommer to ganger i året og sendes ut til de betalende medlemmene i TTF. Bladet inneholder blant annet referat og bilder fra turene, samt andre faste spalter.

Enhver som har lyst til å bidra til bladet er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi tar blant annet gjerne imot bilder til bruk i bladet, men også skriftlige innslag. Bladet ønskes å holdes internt i gruppa og blir foreløpig ikke publisert elektronisk.


TT Fjellsportgruppa 40 år

TTF fyller 40 år i 2017. I anledning jubileumet har vi fått tak i jubileumsutgaven av i Hytt & Vær som ble utgitt til fjellsportgruppas 10-årsjubileum i 1987. Vi har også vært så heldige at vi har fått to av dem som var med på oppstarten av gruppa til å skrive en artikkel til i Hytt & Vær om hvordan gruppa ble startet, hvilken type turer som ble arrangert, utstyret som ble brukt osv. Nedenfor kan du laste ned både jubileumsnummeret fra 1987 og artikkelen som ble skrevet i forbindelse med 40-årsjubileumet i 2017. 

i Hytt og Vær 1987 - jubileumsnummer 

i Hytt og Vær nr 2 2017 - 40-årsjubileum - Litt om oppstarten av Fjellsportgruppa på slutten av 1970-tallet

Redaksjonen består av Nina Lundberg