Bli medlem i fjellsportgruppa

Slik blir du medlem:

  • For å bli medlem, må du først være medlem i Trondhjems Turistforening eller en annen tilsluttet turistforening.
  • Medlemskapet i Fjellsportgruppa koster kr 100,-. Send e-post med navn og adresse til torunn@tt.no for innmelding.
  • Det er bare betalende medlemmer som får tilsendt medlemsbladet i Hytt & Vær.
  • I tillegg til hjemmesiden er e-postlisten den viktigste informasjonskanalen. Du får tilsendt informasjon om hvordan melde deg på e-postlista ved innmelding.
Du kan henvende deg direkte til styret på ttf-styret@googlegroups.com hvis du har spørsmål.

Velkommen i TT-Fjellsportgruppa!