Vurdering på vei over Syltraversen. TTF sommerturlederkurs 2017.
Vurdering på vei over Syltraversen. TTF sommerturlederkurs 2017. Foto: Håvard Engen

Hva gjør vi i Fjellsportgruppa?

Fjellsportgruppa har et variert turprogram og turene går som oftest uavhengig av kvister og varder. Vi legger opp til å ha både telt- og hytteturer på planen. Flere av turene kan medføre store høydeforskjeller eller lange dagsmarsjer, mens på andre turer prioriteres sosialt samvær.


Hvert år prøver vi også å arrangere en del kurs som f.eks brekurs, fjellklatrekurs, vinterkurs, snøskredkurs, telemarkskurs, førstehjelp i fjellet, orientering og alpinkurs.

I tillegg legger vi opp til en del sammenkomster på kveldstid gjennom hele året, der vi arrangerer aktiviteter som klatring, skikjøring i Vassfjellet, skitrening i Bymarka eller småturer på sykkel. Vi arrangerer også en rekke møter med ulike temaer. Ofte er det bildefremvisning og beskrivelse fra en spennende fjelltur eller eksotisk feriereise, aktiviteter ute eller inne eller et sosialt treff uten tema. Møtene avholdes stort sett på TT-brygga.


Vi har aldri turleder på våre turer, men alle har ansvar for seg selv og sine turvenner. I stedet har alle turene en koordinator som organiserer det praktiske som ruteplanlegging, påmelding, transport, overnatting osv. De fleste turene stiller krav til fjellerfaring, men noen turer er allikevel mer krevende enn andre. For å tilfredsstille alles ønsker og behov vil noen turer kreve større erfaring og kunnskaper enn det mange av medlemmene har (klatring, brevandring, tinderangling). Det er derfor ikke gitt at alle medlemmene kan delta på alle turene. Hvis du er usikker på din kapasitet eller erfaring i forhold til oppsatt tur, så ta kontakt med aktuell turkoordinator!