Styret i Fjellsportgruppa

Navn Oppgaver Telefon E-post-adresse
Ivar Marthinusen Leder, TT-kontakt 975 40 748 ivar.marthinusen (hos) gmail.com
Bjørn Pedersen Turansvarlig bj.pedersen (hos) gmail.com
Randi Slagstad Styremedlem randi (hos) slagstad.no
Mari Hage Basberg Styremedlem marihagebasberg (hos) gmail.com
Einar Ryeng Økonomi- og utstyrsansvarlig    einarr(hos)gmail.com
Kristian Engdal Kursansvarlig    kristian.engdal(hos)gmail.com

E-post til TTF-styret: 

ttf-styret@googlegroups.com

TTF-styret består normalt av seks personer som hver sitter for 2 år. Hvert år skiftes ca. 3 av styremedlemmene ut for å få kontinuitet i styret. Nye styremedlemmer velges normalt hvert år under årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars. 

Dersom du kunne tenke deg å gjøre en innsats i TTF, ta kontakt med noen i styret.