Styret i Fjellsportgruppa

Navn Oppgaver Telefon E-post-adresse
Håvard Engen Leder 48 044 088 havard (hos) engen.org
Bjørn Pedersen Turansvarlig bj.pedersen (hos) gmail.com
Kjersti Kristoffersen Styremedlem kkjersti (hos) hotmail.com
Vegard Longva Styremedlem vegard.longva (hos) gmail.com
Raymond Nepstad Utstyrsansvarlig   raymond.nepstad (hos) gmail.com
Vibeke S. Nørstebø Kursansvarlig   vibeken (hos) yahoo.com

E-post til TTF-styret: 

ttf-styret@googlegroups.com

TTF-styret består normalt av seks personer som hver sitter for 2 år. Hvert år skiftes ca. 3 av styremedlemmene ut for å få kontinuitet i styret. Nye styremedlemmer velges normalt hvert år under årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars. 

Dersom du kunne tenke deg å gjøre en innsats i TTF, ta kontakt med noen i styret.